Anita Mørck Torgersen - rådgiver Mercell

Hvordan få de beste forutsetningene i det offentlige anbudsmarkedet

Store offentlige anbudskonkurranser er ofte fristende å delta på, da disse kan gi god vekst for bedriften. Likevel, utforming av kalkyler og anbudspresentasjon er tidkrevende, og det er som regel mange bedrifter som leverer inn sitt tilbud. Da blir det særdeles viktig at anbudsbesvarelsen er nøyaktig og grundig gjennomtenkt. Anita vil i sitt foredrag gi deg konkrete råd for hvordan din bedrift skal ha de beste forutsetninger for å lykke i konkurransen om kontrakter.

Mercell Holding AS er en ledende leverandør av skybaserte anbudsverktøy i Norden og Baltikum, og leverer anbudsverktøy til det offentlige, bedrifter og organisasjoner. Løsningene og tjenestene tilbys både offentlig og privat sektor, og kan tilpasses etter behov. 

Anita Mørck Torgersen
21018833
anto@mercell.com
www.mercell.com