Audun B. Petersen, spes. arb og org. psykologi, Stamina Helse

Jobber ved Stamina Helse avd. Census med ledelse og organisasjonsutvikling

den beste måten å skape vekst og resultater i samfunnet er igjennom å legge til rette for engasjement og overskudd hos menneskene

Tema; Det handler om medarbeiderskap og engasjement
Vi kan forvente at de fleste arbeidstakere har god kunnskap om konkrete oppgaver de skal løse i sin jobbhverdag. Når vi refererer til krav og forventninger i denne sammenhengen, handler det også om medarbeiderskap. Det vil si ikke bare hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, men også til kunder, brukere kollegaer og arbeidsgiveren. For å danne et godt medarbeiderskap må medarbeiderne ta ansvar sammen med lederen, og ikke kun forvente at lederen skal tilrettelegge for dem. Audun vil holde konferansens avslutningsforedrag med mange utfordrende innspill for ettertanke.

Stamina Helse har mer enn 500 ansatte fordelt på mer enn 50 avdelinger rundt i hele Norge. Med det er de landets største bedriftshelsetjeneste og den eneste landsdekkende tilbyder med kun egne ansatte.

Audun B. Petersen
48163707
audun.b.petersen@staminagroup.no
www.staminahelse.no