Hege M Roligheten, arbeidslivscoach NAV

Hege jobber som arbeidslivscoach ved NAV arbeidslivssenter i Oslo. Hun samarbeider til vanlig med ulike bedrifter og NAV kontorer for å få unge voksene inn i arbeidslivet. Da med spesielt fokus på å lage forutsigbare og gode planer for å lykkes med inkludering.
Hun brenner for potensiale i mennesker, og er alltid på jakt etter å forstå utviklingen i arbeidsmarkedet bedre.

Tema; NAV som samarbeidspartner, avklaring av gjensidige forventninger

Mange renholdsbedrifter har godt samarbeid med NAV, og er kjent med mange av de tjenester NAV kan tilby. Likevel, for de fleste bedrifter er det ikke mulig å kjenne alle de muligheter og begrensninger som ligger i et samarbeid. Hege vil i sitt foredrag ta opp hvordan man best bør avklare gjensidige forventninger, og dermed legge til rette for et godt samarbeid.

hege.marie.roligheten@nav.no
www.nav.no