Fleksibel utdanning er fremtidens utdanning

Kari Olstad, seniorrådgiver, Fleksibel utdanning Norge

Kari er «lærer i bånn», men har de siste 15 årene jobbet med utdanningsteknologi, fleksibel utdanning og livslang læring. Hun vil at god opplæring og utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle forutsetninger.

Tema; Fleksibel utdanning er fremtidens utdanning

Vi trenger alle å oppdatere vår kompetanse gjennom et langt yrkesliv. Da må
utdanningstilbudene være fleksible, og det betyr ikke lenger bare kveldskurs og nettkurs.
Kari har noen forslag til hvordan vi kan legge til rette for at alle faktisk kan få lære og utvikle
seg i jobben sin. Og hvilke gamle feller vi bør unngå.

Kari Olstad
92291177
olstad@fleksibelutdanning.no
www.fleksibelutdanning.no