Servicekvalitet – herværende, men likevel fraværende?

Kolbjørn Jensen, daglig leder Atvekst AS


Kolbjørn er gründer og leder i Atvekst AS. – et selskap som jobber hard for å gjøre deg og dine mer etterpåkloke i forkant. Kolbjørn har jobbet med utfordringenene og mulighetene i renholdsbransjen i over 25 år.
– opptatt av mulighetene, menneskene og faget.
– renholdsbransjen har hatt en rivende utvikling gjennom mange år på bransje, – fag og
organisatorisk nivå.. det har Kolbjørn jobbet tett med og i.
Som styreleder i tidligere NRI – Norsk Renholdsintitutt, var Kolbjørn var en av initiativtagerne for å få på plass ordningen som ble til «offentlig godkjent renholdsbedrift». – og arbeidet med å få på plass ordninger og muligheter slik at skikkelige firmaer og folk får skikkelige muligheter og betingelser i et ordnet arbeidsliv.

Kolbjørn har jobbet mye med utfordringene rundt forståelsen av og skille mellom fravær og nærvær. – hva skaper hva og hvorfor. 
Fravær i Norge legges ofte i fellespotten «sykefravær» og håndteres som det…
Mer feil kan det tross alt ikke bli..

Tema; Servicekvalitet – herværende, men likevel fraværende?

Vi ser inn på servicekvalitetens 3 hovedbetingelser og hva som ligger i disse.
Kontroll på disse og faktorer på påvirker, er tross alt, det viktigste du driver med!
Å vedlikeholde ønsket og satt nivå på disse betingelsene krever ganske mye av ledelse og
organisasjon. Det går ofte litt feil på detaljnivå i den praktiske hverdagen, og konsekvensene kan bli fatale. Årsaken er ofte fravær av nødvendig nærvær …
– Det er jo tross alt fullt mulig å være helt fraværende selv om en er herværende. Da er vi inne på behovet for å ha kontroll med og kjenne til fraværs- og nærværsfaktorer i din
organisasjon. – ofte ikke det du tror. Hva skaper hva og hvorfor.. hva gjør jeg? Vi må snakke litt om det og metoder og muligheter fremover.

Kolbjørn Jensen
Mob: 91885159
e-post: kolbjorn@atvekst.no
atvekst.no