Hva vil det si å ha et kompetent blikk?

Foreleser; Lars Vågsholm Husby, psykolog

Lars er klinisk psykolog hos Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) Vestfold. Han er utdannet ved NTNU, Trondheim og har spisskompetanse på angstlidelser. Som utreder og behandler av alvorlige psykiske lidelser har Lars et våkent blikk på hvorfor mennesker gjør som de gjør, og er engasjert i å samarbeide med mennesker om å finne veier ut av små og store utfordringer. I tillegg har Lars 7 års erfaring som kurskoordinator i Cleaning.no.

Tema; Hva vil det si å ha et kompetent blikk?

Hva er du opptatt av? Blikket ditt er alltid rettet mot noe, så hva ser du etter? Hva legger du merke til? Hva går du glipp av mens søkelyset er peilet mot dette? Hva risikerer du ved å unnlate å se den andre veien? Er du trygg på at du ser riktig vei? Et kompetent blikk innebærer at disse spørsmålene kan besvares. Det handler blant annet om å kjenne sine verdier, antakelser, kunnskapshull, ressurser, begrensninger og tankestil. Slik ser man hvor man er, hvor man ønsker å gå, og veien dit.

Lars Vågsholm Husby
Mob; 45203351
e-post; lvhusby@gmail.com