Lisa Falch Nilsen - Rådgiver Arbeidstilsynet

Lisa har mastergrad innen helse, miljø og sikkerhet fra NTNU Gløshaugen og har erfaring med kvalitetsstyring i næringsmiddelindustrien, men de fire siste årene har hun jobbet i Arbeidstilsynet. Hun jobber med utvikling av Risikohjelpen for bransje renhold, frisør, transport og uteliv.

Tema; Risikohjelpen – et bransjetilpasset risikovurderingsverktøy
Arbeidstilsynet erfarer at mange virksomheter ikke gjennomfører lovpålagt kartlegging og risikovurdering på arbeidsplassen fordi de tror det er komplisert, krevende og dyrt. Derfor har Arbeidstilsynet i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene utviklet Risikohjelpen, som skal gjøre risikovurdering enklere. Dette er et gratis, bransjetilpasset verktøy som du kan bruke sammen med dine ansatte, for å vurdere risiko for sykdom og skade på jobben hos dere. Du får også hjelp til å finne forebyggende tiltak slik at du kan redusere sannsynligheten for at noen blir syke eller skadet på jobben. Risikohjelpen er først og fremst utviklet for små og mellomstore virksomheter, men også større bedrifter kan ha nytte av Risikohjelpen.

Lisa Falch Nilsen
95 10 65 46
lisa.falch.nilsen@arbeidstilsynet.no
www.risikohjelpen.arbeidstilsynet.no

 

Lukk meny