Merethe Forfang - enhetsleder Fagrent Tromsø kommune

Merethe har utdannelse fra BI, Handelshøyskolen i Bergen og Universitetet i Tromsø, hvor en spesialisering i bedriftsutvikling med hovedfokus på organisasjonspsykologi- og ledelse er av størst verdi. Hun har erfaring fra reiselivsbransjen, fiskerinæringen, finans og renhold.    

Tema: Renholder, et yrke med stolthet?
For noen er betydningen av yrkesstolthet viktigere enn for andre. Jeg er stolt av å være renholder, det gjør at folk kan jobbe på rene arbeidsplasser! Yrkesstolthet er en følelse du får når du er bevisst at det du leverer fra deg har kvalitet og innfrir forventningene til mottageren, enten det er din leder, medarbeidere, eller oppdragsgiveren. Når du er stolt av det du gjør og etterstreber å gjøre det best mulig, gir dette en god grobunn for egen arbeidsglede. Det er fra ditt eget indre at ønsket om kvalitet kommer, og at omverdenen vet å sette pris på det. Nettopp fordi at dette er en indre drivkraft, blir yrkesstoltheten også en viktig trivselsfaktor. Vi har alle behov for å bli sett, og av og til få et klapp på skuldra. Merethe er en leder som tar betydningen av yrkesstolthet på alvor, og vil med sitt smittende engasjement og humør foredra rundt dette svært viktige tema.

Merethe Forfang
93466720
Merethe.Forfang@tromso.kommune.no
www.tromso.kommune.no

Lukk meny