Magnus Steffensen - salgsleder - FDVhuset

Magnus jobber som salgsleder og som ProductOwner for FamacWeb i FDVhuset og får gjennom det muligheten til å se hvilke utfordringer og muligheter en kunde i hverdagen blir utsatt for. Samtidig er det han som har ansvaret for et stort utviklingsteam som skal sette disse tankene, drømmene og ideene ut i livet. Der er det brukeropplevelse og nyttegrad skal stå i fokus og de henger nødvendigvis ikke sammen. Vi får et innsyn i alle de utfordringer som man møter på i en slik hverdag. 

Tema; «Internet of things» – hvordan påvirkes renholdsbransjen og hva bør vi tenke på når vi skal velge?
Internet of Things (IoT) er et buzzord som har svirret rundt i tech-verdenen de siste årene. For de fleste betyr IoT at ting i hjemmet er knyttet opp mot internett, og kan levere data for å gjøre hverdagen vår bedre eller enklere. For bedrifter kan IoT bidra til mer strømlinjeformet produksjon, bedre oversikt og mer data. Hva betyr så dette for renholdsbransjen? «Good or bad»? Hva må vi tenke på? Vi ser på såkalte edgecaser og ser litt inn i en utviklers problemstilling. Magnus vil i sitt foredrag vil belyse problemstillingen for oss, og hjelpe oss med å se IoT mulige ulemper og fordeler.

Magnus Steffensen
Salgsleder
Mobil:  902 14 232 
magnus.steffensen@fdvhuset.nowww.fdvhuset.no