Dag 1

09:00 Registrering / messebesøk
09:45 Innledning - velkommen til konferansen.
10:00 Hva vil det si å ha et kompetent blikk?
10:30 Hvem er en kompetent profesjonell renholder?
11:15 Utstillernes 3 min. Egenpresentasjon med fokus på nyheter
12:00 Lunsj / messebesøk
13:00 Min vei til fagbrevet
13:30 Fagbrev for alle?
14.00 Pause med messebesøk
14:15 Et kompetent blikk på renholdslederen
14:45 Ekstraordinær medarbeideradferd - om å utfordre seg selv
15:30 Avslutning for dagen
18:00 Middag med underholding
Edit

Dag 2

09:00 Registrering, messebesøk
09:30 Hva vet vi om koronaviruset - veien videre
10:00 Renholdshelse . Hvor kompetent er din BHT leverandør?
10:30 Veien ut av sykemelding
11:00 Pause med messebesøk
11:15 Fleksibel utdanning, fremtidens pedagogikk?
12:00 Lunsj / messebesøk
13:00 Hvorfor er satsning på medarbeiderkompetanse viktig?
13:30 En liten utstyrsrevolusjon i bransjen, henger du med?
14:00 Pause med messebesøk
14:15 Tilbudsberegning med kompetent kalkulasjon?
14:45 Hvordan stoppe useriøse renholdsvirksomheter?
15:30 Avslutning av konferansen
Edit(Med forbehold om endringer i programmet)

Lukk meny