Program 2019 dag 1

09:00 Registrering / messebesøk
09:45 Innledning - velkommen til konferansen. Sven Giske - konferansier les mer
10:00 Renholdsbransjen, hva skjer? Rune Smittil, Line of Business Specialist Facility Staples les mer
10:30 Renholder, et yrke med stolthet? Merethe Forfang, leder Fagrent Tromsø Kommune les mer
11:15 Utstillernes 2 min. Egenpresentasjon med fokus på nyheter Utstillere les mer
12:00 Lunsj / messebesøk
13:00 Hvem er en dyktig renholdsleder? Trond Husby, daglig leder cleaning.no les mer
13:30 Renholderen - en viktig ressurs i driftsavdelingen Torgeir Mork, salgsdirektør N3zones group les mer
14.00 Pause med messebesøk
14:15 Hvordan få de beste forutsetningene i det offentlige anbudsmarkedet? Anita Mørck Torgersen, rådgiver Mercell les mer
14:45 Innkjøp, anbud, arbeidskriminalitet Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi les mer
15:30 Avslutning for dagen
18:00 Middag
NY DAG – NYE NEDERLAG! – Festforedrag for flygel og flippover Med motarbeider Halvor Haukerud les mer

Program 2019 dag 2

09:00 Registrering, messebesøk
09:30 Vil robot teknologi ta arbeidet fra renholderne? Torry Solberg, Segment Manager Nilfisk les mer
10:00 "Internet of things" - hvordan påvikes renholdsbransjen? Magnus Steffensen, salgsleder FDVhuset les mer
10:30 Risikohjelpen - et bransjetilpasset risikoverktøy Lisa Falch Nilsen, rådgiver Arbeidstilsynet les mer
11:00 Pause med messebesøk
11:15 Er renholdsyrket en helserisiko? Else Karin Slåtten / Ibrahim Yener, regionale verneombud RVO les mer
11:45 Offentlig godkjent nettskole for renholdsbransjen Trond Husby, daglig leder cleaning.no les mer
12:00 Lunsj / messebesøk
13:00 NAV som samarbeidspartner, avklaring av gjensidige forventninger Hege M. Roligheten, arbeidslivscoach NAV les mer
13:30 Gleder og utfordringer ved innføring og bruk av NS Insta 800 Robert Rendal, daglig leder Rentofix as les mer
14:00 Pause med messebesøk
14:15 Hva kan du og jeg gjøre for å skape arbeidsglede på jobben? Sonja Bielefeldt, Renholdsoperatør Gjesdal Kommune les mer
14:45 Det handler om medarbeiderskap og engasjement Audun B. Petersen, spes. arb og org. psykologi, Stamina Helse les mer
15:30 Avslutning av konferansen
Edit

(Med forbehold om endringer i programmet)

Lukk meny