Dag 1

09:00

Registrering / messebesøk

09:30

Velkommen - hva er helse?

09:45

Kunnskap gir grunnlag for mestring

10:45

Hva er helseriskene ved arbeid i renholdsbransjen?

11:15

Hvordan møte medarbeidere som opplever helseplager?

11:45

Utstillernes 2 minutt presentasjon

12:00

Lunsj / messebesøk

13:00

Hvorfor behøver vi verneombud?

13:30

Sykefraværsstatistikk, hva sier tallene?

14:00

Kaffe / messebesøk

14:15

Bygg Rygg

14:45

Ergonomi - praktisk demonstrasjon av riktig teknikk.

18:00

Middag med underholdning

Dag 2

09:00

Registering / messebesøk

09:30

Inkluderende arbeidsliv?

10:00

"På andre siden av bordet". Langvarig syk, eller?

10:30

Pause med messebesøk

10:45

Regler og krav for bht

11:15

Godt lederskap skaper inspirasjon og trygghet

11:45

Lunsj / messebesøk

12:45

Hvem tar vare på lederen?

13:15

Vil ny teknologi være positivt eller skadelig for vår fysiske og mentale helse?

14:00

Avslutning av konferansen