Robert Andre Rendal - daglig leder Rentofix AS

Robert er leder for en av Oslo bys mest fremgangsrike renholdsbedrifter, og har hatt en betydelig vekst de siste år. Han har nærmest vokst opp med et moppeskaft i handa da han som ungdom arbeidet i farens renholdsfirma før økonomistudier tok hans tid. Nå er han en ung og innovativ aktør i bransjen, hvor han blant annet også underviser innen fagbrev for renhold. Robert vil foredra over et tema som skaper både begeistring og misnøye. 

Tema; Praktiske konsekvenser ved innføring og bruk av NS INSTA 800
En renholdsplan bør ikke kun inneholde beskrivelser av arbeidsoppgaver og frekvenser, men også inneholde en resultatorientert kvalitetsbeskrivelse. NS INSTA 800 er et kvalitetssystem beregnet for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Renholdsbedriften Rentofix har blandede erfaringer fra innføring og drift systemet, og Robert deler sine erfaringer og ser nærmere på fordeler og ulemper ved å benytte INSTA 800, og da spesielt på de praktiske konsekvenser for renholdernes utførsel av renhold hvor man skal følge prinsipper fra kvalitetssystemet.

Rentofix tilstreber at kunden alltid er satt i fokus, slik at forventninger fra kunden blir ivaretatt og vårt arbeid utføres profesjonelt og til avtalt pris. Du som kunde skal oppleve at vårt merkenavn er av høy kvalitet og service

Robert Andre Randal
413288576
robert@rentofix.no
www.rentofix.no