Rune Smittil - Line of Business Specialist Facility - Staples

Rune har mange års yrkeserfaring fra renholdsbransjen, og de siste 5 år i sin nåværende posisjon. Rune er høyt respektert i bransjen, både for å være usedvanlig kunnskapsrik, hyggelig og sympatisk. Rune holder konferansens åpningsforedrag, og vil trekke linjer fremover for renholdsbransjens forventede utvikling. Hva skjer?

Tema; Renholdsbransjen, hva skjer?
Samfunnet preges av en teknologisk revolusjon, og vårt dagligliv endres raskere en vi får trykket «I agree». Renholdsbransjen står heller ikke stille, og utviklingen griper inn i våre valg av renholdsteknologi, utstyr, midler, opplæring, mm. Det er vanskelig for de fleste av oss å følge med på mange og raske taktskifter, og Rune vil i sitt foredrag sette en status for dagens bilde, og hvor fokus kan og bør ligge videre fremover.

Rune Smittil
97725797
rune.smittil@staples-solutions.com
www.staples.no