Ibrahim Yener og Tone Hauan, Regionale verneombud - RVO

Ibrahim har bakgrunn fra servicebransjen, i perioden 2000 til 2008 arbeidet han innen hotellbransjen og med turisme. Fra 2008 frem til 2013 arbeidet han innen renholdsbransjen, han var også hovedverneombud i denne perioden. Han kjenner renholdsbransjen godt og vet mye om utfordringene bransjen har med det systematiske HMS arbeidet.

Tone har bakgrunn fra anleggscatering, hun har vært aktiv tillitsvalgt og hovedverneombud i bransjen. Begge har arbeidet som regionale verneombud siden 2013.

Tema: Er renholdsyrket en helserisiko?
Hvordan kan renholdsyrket innvirke på renholderens helse? Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidet legges opp på en slik måte at arbeidstaker unngår uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og gis mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Det er da særdeles viktig at arbeidsgiver organiserer og legger til rette arbeidet slik at arbeidstakere kan være i yrket over lengre tid, og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom. Om da renholdsyrket utgjør en spesiell helserisiko er et omdiskutert tema, og meningene er ulike. Tone og Ibrahim gleder seg til å belyse problemstillingen fra sitt ståsted i RVO, og med de erfaringene de har gjort seg fra renholdsbransjen.

RVO – Regionale verneombud – skal besøke virksomheter innen overnatting, servering og renhold, særlig små og mellomstore virksomheter. De regionale verneombudene skal virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud/vernetjeneste. Ved råd og veiledning skal de regionale verneombudene bidra til at virksomheten oppretter verneombud/vernetjeneste. Ordningen gjelder også om virksomheten har verneombud/vernetjeneste, da for å sikre at verneombudet fungerer etter intensjonen.

Virksomhetene kan også selv kontakte de regionale verneombudene for råd og veiledning i verne- og miljøarbeid.

Tone Hauan
413 17 413
tone.hauan@rvohrr.no
www.rvofond.no