Torgeir Mork, salgsdirektør N3zonesgroup

Torgeir startet i renholdsbransjen på slutten av 80 tallet og arbeidet i Nilfisk og Kærcher frem til 1996. Da var han med på etableringen av Freudenberg Household Product (Vileda/ swep) i Norge, hvor han arbeidet frem til 2013. Fra 2013 har han arbeidet som salgsdirektør i N3Zones as (Renholdssoner). Renhold og mennesker har alltid vært Torgeirs lidenskap, og det å jobbe smartere i hverdagen har vært et fokus. 

Tema; Renholderen, en viktig ressurs i driftsavdelingen
Utviklingen i renholdsbransjen går raskt, og det er viktig at vi er bevisst og konkrete i forhold til renholderens rolle i en driftsavdeling. Ny sensor og robotteknologi og reduksjon av vaktmesterfunksjonen påvirker driftsavdelingenes organisering av hvem skal gjøre hva, og hvem blir byggets «øyne». Det blir da viktig i denne sammenheng at renholderne synliggjør sin viktige posisjon i driftsavdelingene, og Torgeir vil i sitt foredrag sette fokus på hvordan dette kan gjøres.

Torgeir Mork
901 46 340
torgeir.mork@n3zonesgroup.no
www.n3zonesgroup.no