Tema; Den kompetente renholdsleder

Foreleser; Trond Husby, daglig leder cleaning.no

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjuefem år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling, ledelse og arbeidspsykologiske emner.

Tema; Den kompetente renholdsleder

Mange mener at en leders viktigste oppgave er å skape et emosjonelt klima som fremelsker helhjertede arbeidsprestasjoner og varme og varige relasjoner. Er det dermed lederens oppgave å gjøre medarbeidere lykkelige, og stimulere til iver og arbeidslyst? At ledelse er en sterk miljøfaktor er hevet over enhver tvil. At ledelse påvirker helse, selvtillit, yrkesstolthet, arbeidsglede og innsats er også dokumentert. Derfor er det et kritisk etisk
bedriftsanliggende å velge ut ledere og slippe dem løs på folk. Like etisk krevende bør det
være for de samme lederne å medvirke til positiv påvirkning av de ledede. Trond stiller
spørsmålet; Er du en dyktig leder?

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter
og offentlig virksomheter i Norge. Vi er et kurs og kompetansesenter for profesjonell
renholdsvirksomhet, og vi drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr bl.a
medlemsfordeler, offentlig godkjent nettskole, samt fagbloggen for renhold
www.goclean.no

Trond Husby
90676906
trond.husby@cleaning.no
www.cleaning.no