Trond Husby - Daglig leder cleaning.no

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjue år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling, ledelse og arbeidspsykologiske emner.  

 Tema;  Hvem er en dyktig renholdsleder?
Gode ledere tenker «vi» heller enn «jeg». De inviterer til samarbeid, medvirkning og ansvar. Medarbeideren utfordres til nytenkning og søken etter nye utfordringer. Lederen gir rom for mangfold, og tåler selv å bli mindre synlig. Lederen setter i gang en prosess der «vi» utfordres – og «vi» mestrer.  Samtidig vil den dyktige leder innse og erkjenne sine egne begrensninger, og ser derfor nytten av å forløse krefter hos medarbeiderne ved å dyrke en inkluderende kultur. Mange mener at lederens viktigste oppgave er å skape et emosjonelt klima som fremelsker helhjertede arbeidsprestasjoner og varme og varige relasjoner. Er det dermed lederens oppgave å gjøre medarbeidere lykkelige, og stimulere til iver og arbeidslyst? At ledelse er en sterk miljøfaktor er hevet over enhver tvil. At ledelse påvirker helse, selvtillit, yrkesstolthet, arbeidsglede og innsats er også dokumentert. Derfor er det et kritisk etisk bedriftsanliggende å velge ut ledere og slippe dem løs på folk. Like etisk krevende bør det være for de samme lederne å medvirke til positiv påvirkning av de ledede. Trond stiller spørsmålet; Er du en dyktig leder?

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomheter i Norge. Vi er et kurs og kompetansesenter for profesjonell renholdsvirksomhet, og vi drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr offentlig godkjent nettskole, samt fagbloggen for renhold www.goclean.no    

Trond Husby
90676906
trond.husby@cleaning.no
www.cleaning.no