Trond Husby - daglig leder cleaning.no

Trond etablerte sitt første renholdsfirma for mer enn tjue år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag blant annet innen renholdsfaget, bedriftsutvikling, ledelse og arbeidspsykologiske emner.  

Tema;  Offentlig godkjent nettskole for renholdsbransjen
Moderne undervisningsmetoder har nå tatt spranget fra de gode gamle brevkursene, til dagens moderne nettbaserte undervisningsplattformer. Det er nå faktisk mulig å gjennomføre nettstudier inntil mastergrad for enkelte retninger. Cleaning.no er landets eneste offentlig godkjente skole for renhold som tilbyr fleksibel utdanning i form av nettstudier, nettstudier kombinert med samlinger og andre fleksible tilpasninger. Trond vil i sitt foredrag forklare nærmere for deg hvordan nettskolen fungerer, og hvorfor fleksibel utdanning også bør innføres for deres medarbeidere.

Cleaning.no er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomheter i Norge. Vi er et kurs og kompetansesenter for profesjonell renholdsvirksomhet, og vi drifter også nettportalen www.cleaner.no som tilbyr offentlig godkjent nettskole, samt fagbloggen for renhold www.goclean.no    

Trond Husby
90676906
trond.husby@cleaning.no